Subscribe to RSS Feed

Archive for August, 2011

Share

В този блог ще намерите информация за безплатни курсове по програмиране, уроци по разработка на софтуер, книги за програмиране, обучения по порграмиране, семинари за програмисти, самоучители по програмиране, C#, Java, C++, PHP, MySQL, SQL, HTML, CSS, JavaScript, уеб дизайн, уеб програмиране и много други.

Езици за програмиране

Ще обхванем възможно повече езици за програмиране, като C#, Java, PHP, C++, JavaScript и др. Имаме C# курс с много примери и видео. Имаме C# самоучител и книга за C#. Предлагаме уроци по C# с презентации и демонстрации на живо. Имаме много безплатни курсове по програмиране и обучения по разработка на софтуер. В сайта ще намерите прекрасни курсове и учебни материали по HTML и CSS и павене на уеб сайтове, Photoshop и CMS системи, HTML5 уроци, HTML вудеоуроци и HTML курсове и презентации.

Софтуерни технологии

В сайта ще намерите материали и линкове относно популярни софтуерни технологии като HTML5, Silverlight, WPF, ASP.NET, SQL, Entity Framework, PHP, Java, Java EE и други…

Безплатни книги за програмиране

В този блог ще намерите линкове към много безплатни книги за програмиране. Може да започнете с безплатната C# книга на Наков и академията на Телерик. Ако предпочитате езика Java, може да прочетете книгата за Java на Наков и колектив. И двете книги обясняват в дълбочина фундменталните принципи на компютърното програмиране, структурите от данни, алгоритмите, обектно-ориентираното програмиране и развиват логическото мислене и способността за решаване на сложни алгоритмични задачи.

Курсове по C# и .NET

Ще обърнем специално внимание на езика C# и .NET платформата. Имаме сериозен C# курс, който обхваща основите на програмирането – от променливи и логически конструкции, през цикли, масиви, рекурсия и структури от данни до работа с класове и обекти, ООП и сложни алгоритми. Най-силни сме в .NET платформата, където в курса “.NET Essentials” се изучават в дълбочина и с много практика следните софтуерни технологии:

 • Архитектура на .NET Framework и езика C#
 • Индексатори, оператори, шаблонни типове и пространства от имена в езика C#
 • Unit Testing с Visual Studio Team Test
 • Обектно-ориентирано моделиране и UML
 • Новости в C# 4.0
 • Common Type System (CTS) и System.Object в .NET Framework
 • Атрибути (Attributes) в езика C#
 • Стрингове, форматиране, култури и кодирания (encodings) – текстообработа със C#
 • Regular Expressions – регулярни изрази и използване в C#
 • Делегати и събития – C# уроци
 • Вход и изход, потици и файлове – работа с потоци в C#
 • Релационни бази данни – базови концепции
 • Въведение в SQL Server
 • Моделиране на данни и създаване на E/R диаграми с SQL Server Management Studio
 • Езикът SQL: DDL и DML операции
 • Езикът Transact-SQL в SQL Server
 • Достъп до данни с ADO.NET – C# курс
 • Language Integrated Query (LINQ) и използването му в езика C#
 • Въведение в езика XML
 • Обработка на XML с .NET Framework и C#
 • ADO.NET Entity Framework (EF) и технологията LINQ to Entities – C# уроци
 • OpenAccess ORM – уроци на C#
 • Шаблони за софтуерен дизайн (design patterns) и имплементация в C#
 • Шаблони за създаване на обекти (Creational Patterns) – програмиране на C#
 • Структурни шаблони (Structural Patterns) – C# самоучител
 • Поведенчески шаблони (Behavioral Patterns) – C# уроци
 • Архитектурни шаблони (Architectural Patterns) и имплементация със C#
 • Основи на уеб програмирането. Протокол HTTP
 • Основи на HTML, таблици, форми
 • CSS (Cascading Style Sheets)
 • Рязане на уеб сайтове: от PSD към XHTML+CSS / HTML5+CSS3
 • Езикът JavaScript – основи
 • Обектно-ориентирано програмиране с JavaScript
 • Основи на библиотеката jQuery
 • AJAX приложения с WCF REST services и jQuery AJAX – C# курс по front-end приложения с jQuery REST services + JSON
 • HTML 5 – нови тагове и APIs
 • CSS 3 – нови стилове и техники
 • ASP.NET Web Forms, ASP.NET Web контроли и HTML контроли – C# самоучител
 • ASP.NET Data Binding и Data-Bound Controls – C# курс
 • ASP.NET и бази данни – C# уроци
 • ASP.NET State Management – управление на състоянието – курс за C# програмисти
 • ASP.NET Master Pages & User Controls – програмиране с езика C#
 • ASP.NET MVC – архитектура, модели, изгледи, контролери – използване с езика C#
 • Въведение в езика XAML – за C# програмисти
 • Подреждане на елементите в XAML (XAML Layout)
 • Работа с текст в езика XAML
 • XAML графика и анимации
 • XAML контроли и използването им от C#
 • Стилове и темплейти в XAML
 • Свързване на данни (data binding) в XAML – демонстрация на data-bound C# приложение
 • Свързване на списъчни контроли (Complex Binding) във WPF и достъп от езика C#
 • Архитектура MVVM (Model-View-ViewModel) – уроци по C# имепементация на MVVM
 • Основи на WPF (Windows Presentation Foundation) – XAML и C#
 • WPF и бази данни – разработка на .NET desktop приложения със C# и WPF
 • Въведение в Silverlight – RIA приложения с езика C# и XAML базиран интерфейс (UI)
 • Windows Communication Foundation (WCF) – създаване и използване на уеб услиги от C#
 • WCF RIA Services – изполване на бази данни от Silverlight със сървърна C# логика
 • Silverlight и бази данни – демонстрация със C# (C# урок)
 • Reflection (отражение на типовете) – уроци и примери със C#
 • Serialization (сериализация) – примери на C#
 • Управление на памет и ресурси в .NET Framework
 • Нишки и синхронизация (Threads and Synchronization) – уроци със C#
 • Асинхронно изпълнение с .NET Framework и C#
 • Основи на компютърните мрежи и TCP/IP протоколите
 • Мрежово програмиране: сокети, TCP, UDP – имплементация на C#
 • Софтуерно инженерство – процеси и методологии за разработка на софтуер
 • Гъвкави методологии (Agile Development) и SCRUM
 • Source Control Systems и TFS – хранилища за кода от света на .NET
 • Build Tools и MSBuild – билд системи, използвани в .NET и C# проекти
 • Continuous Integration – постоянна автоматизирана интеграция на C# проекти
 • Инструменти за разработка (Development Tools) за C# и .NET разработчици

Курсове по програмиране

Ще дадем линкове към безплатни курсове по програмиране, C# курсове, C# книги, .NET курсове, .NET книги, C# уроци, C# обучения, .NET уроци и .NET обучения.

Видеолекции по програмиране

Очаква ви видеоуроци и видеолекции по програмиране и софтуерни технологии.

Continue Reading »
2 Comments
Share

Национална академия по разработка на софтуер (НАРС) и Светлин Наков

Много млади софтуерни инженери все още свързват известният преподавател по софтуерни технологии и автор на книги за програмиране Светлин Наков с проекта “Национална академия по разработка на софтуер (НАРС)” и не съвсем без основание. Националната академия по разработка на софтуер (НАРС), известна още като National Academy for Software Development (NASD) или като “Академията на Наков” стартира като образователен център за софтуерни инженери по идея на Светлин Наков, съвместно с Мартин Кулов и други запалени ентусиасти, в София на 14.07.2005 г. (вж. презентацията от окриването на НАРС).

National Academy for Software Development (NASD) – безплатно обучение за софтуерни инженери

Първоначалната идея на Националната академия за програмисти (НАРС) е да предоставя качествено безплатно обучение за млади хора и да ги превръща в кадърни софтуерни разработчици, които да постъпват на работа в българските софтуерни фирми. По концепция приемът в Академията е с изпити, обучението е много сериозно, интензивно и задълбочено, обхваща най-съвременните концепции за разработка на софтуер и софтуерни технологии и не е безплатно, но се заплаща чрез стипендии от софтуерни фирми, които дават работа на завършилите. Идеята се запазва доста дълго време и Наков и неговите колеги в НАРС предлагат години наред безплатни курсове за програмисти и работа по специалността за завършилите.

Наков лично води курсовете в НАРС и произвежда стотици качествени софтуерни инженери

Първите курсове се водят лично от Светлин Наков и постепенно създават имидж на Наков и НАРС като водеща школа за софтуерни инженери, единствена по рода си в България. Курсиситите получават безплатно обучение по направления Java EE и .NET. Постепенно дейността се разширява, преподавателският състав нараства и за няколко години екипът на НАРС нараства до около 30 души. За 3 години безплатно са обучени са над 400 души, които в момента работят в софтуерната индустрия.

Академията за софтуерни разработчици обхваща огромен набор от технологии: C# и .NET, Java и Java EE, embedded C, C++ & game development, PHP, Web front-end разработка и много други. Много фирми се доверяват на Светлин Наков и неговата академия за софтуерни инженери и стартират проекти за индивидуално обучение, само за тях: Телерик, Johnson Controls, EGT, Acsior, Fadata.

Наков и неговата академия обучават стотици софтуерни инженери за десетки софтуерни фирми

Сред фирмите, осигуряващи работа и стипендии за курсистите от НАРС са водещи световни софтуерни производители SAP, Telerik, Johnson Controls (JCI), VMware, Micro Focus, Seeburger Informatik и др. В тези фирми и до ден днешен работят десетки изключително силни софтуерни инженери, обучени в Академията на Наков за софтуерни инженери (НАРС).

Възпитаници на Наков и неговата академия работят на практика в цялата българска софтуерна индустрия. През периода 2005-2008 г. десетки фирми дават стипендии за курсисти в Академията и се доверяват на Светлин Наков, да им подготви качествени софтуерни инженери в Академията. Ето някои от тях:

 • По направление Java и Java EE няколко десетки възпитаници на НАРС започват работа в следните фирми: Abritus, Acsior, Antipodes, Bank Service, Bianor, Borica, Comsoft, Fadata, GB Services, Glaxo SK, I:FAO, Insight Technologies, ITSS, Johnson Controls, Lex BG, Logical Factor, MAG Studio, Merkatis, Micro Focus, MusalaSoft, Ocean Solutions, Prolet IT, Rila Solutions, Rushmore Digital, SAP, Sciant, Seeburger Informatik, Sentido, Siemens, Solitron, Stemo, ИДМ, Инфор­мационно Обслужване, Пиранко БГ, Спийди.
 • По направление .NET няколко десетки възпитаници на НАРС започват работа във фирмите: Amexis, Applied Language Solutions, Easy Credit, Insight Technologies, Interconsult Bulgaria (ICB), Kontrax, MAG Studio, Micro Focus, Musala Soft, Omnisoft, Portelus, Propeople, Rila Solutions, RISK Engineering, Sysconsulting, Telerik, Unicoders, Wasmar Solutions, Wohnfinder, Валвет, Информационно Обслужване, Мелон България, Омегасофт.
 • По направление C++ десетки софтуерни инженери започват работа в Euro Games Technology (EGT).
 • По направление Embedded C работодател е основно фирма Johnson Controls, където работа започват болшинството от завършилите.

В периода 2007-2008 г. Академията на Наков (National Academy for Software Development) се утвърждава като водещ производител на софтуерни инженери за индустрията с национално значение и изпреварва по качество на обучените софтуерни специалисти и по капацитет водещите български университети. Това е златният век на Академията, когато тя обучава софтуерни специалисти паралелно в 3 учени зали с над 15 инструктора по над 10 специалности, под ръководството на Светлин Наков. В този период се изграждат много курсове и учебни материали и е разработен учебник по основи на програмирането с езика Java.

Краят на Национална академия по разработка на софтуер (НАРС)

Всичко върви добре до 2007-2008 г. и тогава постепенно НАРС започва да предлага платени курсове по програмиране и започва лека полека да се отдалечава от първоначалната си идея (качествено безплатно обучение за програмисти). В края на 2008 г. финансовата криза обхваща цялата ИТ индустрия и настъпват тежки времена за всички софтуерни фирми. Много фирми намаляват персонала си, а за обучения и нови назначения няма бюджет. Налага се НАРС да прекрати безплатните обучения и започва да предлага само платени курсове по програмиране и софтуерни технологии. Не след дълго главният двигател на Национална академия по разработка на софтуер Светлин Наков се оттегля от НАРС, тъй като първоначалната му идея вече не може да продължава да работи. Няколко месеца той работи като технически директор в малка софтуерна фирма, след което се присъединява към Телерик, където възродява идеята на Академията за софтуерни инженери.

Академията на Телерик – наследник на идеята на Наков за безплатните обучения за програмисти

След близо година застой и трудни времена за цялата софтуерна индустрия идеята за безплатни курсове, уроци и обучения по програмиране и разработка на софтуер и производство на качествени софтуерни специалисти се възражда с много по-голяма сила. Наков намира силна подкрепа от водещата световна софтуерна фирма “Телерик”. Той е поканен за ръководител на направление “технологично обучение” и в края на 2009 г. създава Академията на Телерик за софтуерни инженери. В нея първоначално се обучават няколко десетки .NET специалисти, най-добрите от които които постъпват на работа в Телерик.

На следващата година броят студенти нараства на няколко стотици. Възраждат се безплатните курсове по софтуерни технологии по университетите (Уеб дивелъпмънт с ASP.NET, Качествен програмен код и други). Създадена в Училищната академия по разработка на софтуер (SoftUni), която събира изявени ученици от цяла България на безплатни обучения по разработка на софтуер по 3 дни всеки месец. Курсовете стават по-масови и по-достъпни. Започват и онлайн обученията. Към всички курсове се появяват безплатни видеоуроци, въвежда се система за редовни домашните задания и се позволява явяване на изпити и сертификация дори за онлайн участниците в курсовете. Екипът на Наков в отдел “технологично обучение” в Телерик нараства до 5 души. Появяват се курсове с по 400-500 участника.

Новата академия на Наков () се постепенно утвърждава като най-сериозният образователен център за софтуерни технологии в България. Безплатните обучения по специалност “.NET софтуерен инженер” достигат до мащабите на бакалавърските програми по технологичните университети – 8 месеца, последние 5 от които по 6-8 часа на ден. Това е много сериозно обучение, което се равнява на 2-3 години опит по трудния начин (проба-грешка). Стотици софтуерни инженери завършват обученията на Наков и неговите колеги и започат работа в Телерик и други аворитетни софтуерни фирми.

Специалностите и курсовете в Академията на Телерик са десетки: C#, .NET, HTML5 and JavaScript, Web Front-End Development, Mobile Development, ASP.NET, ASP.NET MVC, High-Quality Code, QA Engineering and Test Automation, RDBMS and SQL Sever, ORM Technologies, Software Engineering and Team Working, Silverlight, Windows Presentation Foundation (WPF), 3D Modeling, Game Development, Cloud Computing, …

Какво става с НАРС?

Идеята на Академията на Наков (Национална академия по разработка на софтуер) е жива – безплатните курсове по разработка на софтуер се провеждат непрестанно и хиляди млади хора получават безплатно елитна професия, престижна работа и добър живот. НАРС като фирма също продължава да съществува, но без Наков и без концепцията за безплатни обучения. Сега няколко от бившите колеги на Наков от НАРС провеждат платени курсове за софтуерни технологии под марката “OnTarget Training”.

Едно е сигурно: Наков от години не е част от фирма НАРС (www.nars.bg) и продължава да отстоява идеите си като организира и провежда безплатни обучения по разработка на софтуер по българските училища, университети и в Академията на Телерик.

Поглед в бъдещето

Всички обучения в академията за софтуерни инженери на Телерик по концепция са безплатни и това вдъхновява както Светлин Наков и неговия екип, така и курсистите. Хиляди млади хора стартират своята кариера в света на софтуерните технологии и компютърните науки от Академията на Наков, а той си мечтае някой ден да обучава на компютърни науки и да дава професия не на стотици или хиляди, а на десeтки хиляди млади българи всяка година и “да направи България силициевата долина на балканите”, най-жадуваното място за живеене и работа в Европа.

Continue Reading »
3 Comments