Subscribe to RSS Feed
Share

Обявен е нов тридневен безплатен курс по “програмиране на C# с бази данни”. Курсът ще се проведе като част от безплатните обучения в училищната софтуерна академия на Телерик на 23, 24 и 25 януари 2012 г.

Учебна програма за безплатните уроци по C# и бази данни

Учебната програма на уроците по C# и бази данни в училищната академия включва следните теми, свързани с подготовката на националната ИТ олимпиада (НОИТ) и усвояване на съвременните софтуерни технологии:

  1. Подготовка за теста на НОИТ (ИТ олимпиадата)
  2. Преглед на платформата .NET Framework
  3. Преглед на езика C# – цикли, масиви, методи, колекции
  4. Преглед на езика C# –  обекти, стрингове, колекции
  5. Обектно-ориентирано програмиране (ООП) с езика C#
  6. Бази данни, SQL и MS SQL Server
  7. LINQ (C# Language Integrated Query)
  8. ADO.NET Entity Framework – ORM система за достъп до бази данни от C#

Регистрация за безплатните уроци по C# и бази данни

За регистрация за безплатно участие в уроците по C# и бази данни на 23,24 и 25 януари моля посетете официалния сайт на ученическата софтуерна академия.

Следващи безплатни уроци – WPF и XAML

Планираме и втора част на безплатните уроци по C# и десктоп програмиране, което ще бъде насочена към разработката на desktop приложения за Windows среда чрез технологиите XAML и WPF. очаквайте информация за нея през февруари 2012 г.

Научете повече за професията .NET програмист 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *