Subscribe to RSS Feed

Posts Tagged ‘ видеолекции програмиране ’

Share

В този блог ще намерите информация за безплатни курсове по програмиране, уроци по разработка на софтуер, книги за програмиране, обучения по порграмиране, семинари за програмисти, самоучители по програмиране, C#, Java, C++, PHP, MySQL, SQL, HTML, CSS, JavaScript, уеб дизайн, уеб програмиране и много други.

Езици за програмиране

Ще обхванем възможно повече езици за програмиране, като C#, Java, PHP, C++, JavaScript и др. Имаме C# курс с много примери и видео. Имаме C# самоучител и книга за C#. Предлагаме уроци по C# с презентации и демонстрации на живо. Имаме много безплатни курсове по програмиране и обучения по разработка на софтуер. В сайта ще намерите прекрасни курсове и учебни материали по HTML и CSS и павене на уеб сайтове, Photoshop и CMS системи, HTML5 уроци, HTML вудеоуроци и HTML курсове и презентации.

Софтуерни технологии

В сайта ще намерите материали и линкове относно популярни софтуерни технологии като HTML5, Silverlight, WPF, ASP.NET, SQL, Entity Framework, PHP, Java, Java EE и други…

Безплатни книги за програмиране

В този блог ще намерите линкове към много безплатни книги за програмиране. Може да започнете с безплатната C# книга на Наков и академията на Телерик. Ако предпочитате езика Java, може да прочетете книгата за Java на Наков и колектив. И двете книги обясняват в дълбочина фундменталните принципи на компютърното програмиране, структурите от данни, алгоритмите, обектно-ориентираното програмиране и развиват логическото мислене и способността за решаване на сложни алгоритмични задачи.

Курсове по C# и .NET

Ще обърнем специално внимание на езика C# и .NET платформата. Имаме сериозен C# курс, който обхваща основите на програмирането – от променливи и логически конструкции, през цикли, масиви, рекурсия и структури от данни до работа с класове и обекти, ООП и сложни алгоритми. Най-силни сме в .NET платформата, където в курса “.NET Essentials” се изучават в дълбочина и с много практика следните софтуерни технологии:

 • Архитектура на .NET Framework и езика C#
 • Индексатори, оператори, шаблонни типове и пространства от имена в езика C#
 • Unit Testing с Visual Studio Team Test
 • Обектно-ориентирано моделиране и UML
 • Новости в C# 4.0
 • Common Type System (CTS) и System.Object в .NET Framework
 • Атрибути (Attributes) в езика C#
 • Стрингове, форматиране, култури и кодирания (encodings) – текстообработа със C#
 • Regular Expressions – регулярни изрази и използване в C#
 • Делегати и събития – C# уроци
 • Вход и изход, потици и файлове – работа с потоци в C#
 • Релационни бази данни – базови концепции
 • Въведение в SQL Server
 • Моделиране на данни и създаване на E/R диаграми с SQL Server Management Studio
 • Езикът SQL: DDL и DML операции
 • Езикът Transact-SQL в SQL Server
 • Достъп до данни с ADO.NET – C# курс
 • Language Integrated Query (LINQ) и използването му в езика C#
 • Въведение в езика XML
 • Обработка на XML с .NET Framework и C#
 • ADO.NET Entity Framework (EF) и технологията LINQ to Entities – C# уроци
 • OpenAccess ORM – уроци на C#
 • Шаблони за софтуерен дизайн (design patterns) и имплементация в C#
 • Шаблони за създаване на обекти (Creational Patterns) – програмиране на C#
 • Структурни шаблони (Structural Patterns) – C# самоучител
 • Поведенчески шаблони (Behavioral Patterns) – C# уроци
 • Архитектурни шаблони (Architectural Patterns) и имплементация със C#
 • Основи на уеб програмирането. Протокол HTTP
 • Основи на HTML, таблици, форми
 • CSS (Cascading Style Sheets)
 • Рязане на уеб сайтове: от PSD към XHTML+CSS / HTML5+CSS3
 • Езикът JavaScript – основи
 • Обектно-ориентирано програмиране с JavaScript
 • Основи на библиотеката jQuery
 • AJAX приложения с WCF REST services и jQuery AJAX – C# курс по front-end приложения с jQuery REST services + JSON
 • HTML 5 – нови тагове и APIs
 • CSS 3 – нови стилове и техники
 • ASP.NET Web Forms, ASP.NET Web контроли и HTML контроли – C# самоучител
 • ASP.NET Data Binding и Data-Bound Controls – C# курс
 • ASP.NET и бази данни – C# уроци
 • ASP.NET State Management – управление на състоянието – курс за C# програмисти
 • ASP.NET Master Pages & User Controls – програмиране с езика C#
 • ASP.NET MVC – архитектура, модели, изгледи, контролери – използване с езика C#
 • Въведение в езика XAML – за C# програмисти
 • Подреждане на елементите в XAML (XAML Layout)
 • Работа с текст в езика XAML
 • XAML графика и анимации
 • XAML контроли и използването им от C#
 • Стилове и темплейти в XAML
 • Свързване на данни (data binding) в XAML – демонстрация на data-bound C# приложение
 • Свързване на списъчни контроли (Complex Binding) във WPF и достъп от езика C#
 • Архитектура MVVM (Model-View-ViewModel) – уроци по C# имепементация на MVVM
 • Основи на WPF (Windows Presentation Foundation) – XAML и C#
 • WPF и бази данни – разработка на .NET desktop приложения със C# и WPF
 • Въведение в Silverlight – RIA приложения с езика C# и XAML базиран интерфейс (UI)
 • Windows Communication Foundation (WCF) – създаване и използване на уеб услиги от C#
 • WCF RIA Services – изполване на бази данни от Silverlight със сървърна C# логика
 • Silverlight и бази данни – демонстрация със C# (C# урок)
 • Reflection (отражение на типовете) – уроци и примери със C#
 • Serialization (сериализация) – примери на C#
 • Управление на памет и ресурси в .NET Framework
 • Нишки и синхронизация (Threads and Synchronization) – уроци със C#
 • Асинхронно изпълнение с .NET Framework и C#
 • Основи на компютърните мрежи и TCP/IP протоколите
 • Мрежово програмиране: сокети, TCP, UDP – имплементация на C#
 • Софтуерно инженерство – процеси и методологии за разработка на софтуер
 • Гъвкави методологии (Agile Development) и SCRUM
 • Source Control Systems и TFS – хранилища за кода от света на .NET
 • Build Tools и MSBuild – билд системи, използвани в .NET и C# проекти
 • Continuous Integration – постоянна автоматизирана интеграция на C# проекти
 • Инструменти за разработка (Development Tools) за C# и .NET разработчици

Курсове по програмиране

Ще дадем линкове към безплатни курсове по програмиране, C# курсове, C# книги, .NET курсове, .NET книги, C# уроци, C# обучения, .NET уроци и .NET обучения.

Видеолекции по програмиране

Очаква ви видеоуроци и видеолекции по програмиране и софтуерни технологии.

Continue Reading »
2 Comments